SLUŽBY

 • zemní výkopové a demoliční práce
 • výkopy základů a základových pasů
 • přípravné práce pro stavby
 • zemní práce pro inženýrské sítě a rekultivace pozemků
 • terénní práce s přípravou pozemku pro zahradníky
 • hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • kanalizační přípojky
 • kompletní budování a rekonstrukce chodníků
 • kompletní budování a rekonstrukce parkovacích ploch
 • bourací práce s hydraulickým kladivem
 • v zimním období údržba parkovacích ploch, úklid sněhu pozemních komunikací a veřejných prostor

CENÍK

Zemní a výkopové práce

800 Kč/hodina*

Bourací/demoliční práce

1000 Kč/hodina*

*Uvedené ceny jsou bez DPH